Tildeling av Hjort 2019

Jakt 2019 Status Status pr Felt

Jaktfeltnr Jaktfelt Felt leiar Areal Kalv Fjorskolle Eldre Hodyr Spissbukk Eldre Hanndyr Tot.
1 Viset 3 2 3 2 3 13
2 Solia 2 2 2 2 2 10
3 Grytalia 2 2 2 2 3 11
4 Vestre 2 1 2 2 2 9
5 Amdam/skarbø gr.lag 1 1 1 1 1 5
6 Indrebygda storvald 2 2 2 1 2 9
7 Giskemo 3 2 3 2 3 13
8 Landedalen 3 3 3 3 3 15
9 Sjøholt 2 2 2 2 2 10
10 Løken 1 2 1 1 1 6
11 Løken/Skogselskap 1 0 1 1 0 3
12 Solnørdal øvre 2 1 2 1 1 7
13 Solnørdalen nedre 1 1 1 0 1 4
14 Lid 1 1 1 2 1 6
15 Tøsse 1 2 1 1 1 6
16 Prestegardsmarka 1 0 1 0 0 2
Totalt tildelt 28 24 28 23 26 129