Felt Hjort 2019

Jakt 2019 Tildeling Status pr Felt

Jaktfeltnr Jaktfelt Dato Antall Dyr Rapportert
3 Grytalia 2019-09-01 1 Eldre Bukk 2019-09-02
7 Giskemo 2019-09-01 2 Spissbukk 2019-09-02
8 Landedalen 2019-09-01 1 Eldre Bukk 2019-09-02
8 Landedalen 2019-09-01 1 Eldre Bukk 2019-09-01
8 Landedalen 2019-09-01 1 Spissbukk 2019-09-01
9 Sjøholt 2019-09-01 1 Eldre Bukk 2019-09-01
3 Grytalia 2019-09-01 1 Eldre Bukk 2019-09-01
2 Sollia 2019-09-01 1 Eldre Bukk 2019-09-01
2 Sollia 2019-09-01 1 Spissbukk 2019-09-01
1 Viset 2019-09-01 1 Eldre Bukk 2019-09-01
1 Viset 2019-09-01 1 Kalv 2019-09-02
1 Viset 2019-09-01 2 Spissbukk 2019-09-02
2 Sollia 2019-09-01 1 Spissbukk 2019-09-02
4 Vestre 2019-09-01 1 Eldre Kolle 2019-09-02
1 Viset 2019-09-02 1 Eldre Kolle 2019-09-02
1 Viset 2019-09-02 3 Fjors Kolle 2019-09-02
14 Lid 2019-09-02 1 Eldre Kolle 2019-09-02
8 Landedalen 2019-09-02 1 Eldre Bukk 2019-09-02
8 Landedalen 2019-09-02 1 Spissbukk 2019-09-02
3 Grytalia 2019-09-02 1 Spissbukk 2019-09-02
9 Sjøholt 2019-09-03 1 Eldre Kolle 2019-09-03
9 Sjøholt 2019-09-03 1 Kalv 2019-09-03
14 Lid 2019-09-03 1 Kalv 2019-09-03
1 Viset Hjelle Halvards. 2019-09-04 2 Kalv 2019-09-04
1 Viset Hjelle Halvards. 2019-09-04 1 Eldre Kolle 2019-09-04
2 Sollia 2019-09-04 1 Eldre Bukk 2019-09-04
7 Giskemo 2019-09-05 1 Eldre Bukk 2019-09-05
12 Solnørdal Øvre 2019-09-06 1 Kalv 2019-09-06
11 Løken-skogselskapet 2019-09-06 1 Eldre Kolle 2019-09-06
13 Solnørdal nedre 2019-09-07 1 Fjors Kolle 2019-09-07
4 Vestre 2019-09-07 1 Fjors Kolle 2019-09-07
15 Tøsse 2019-09-08 1 Spissbukk 2019-09-08
3 Grytalia 2019-09-09 1 Spissbukk 2019-09-09
9 Sjøholt 2019-09-09 1 Eldre Kolle 2019-09-09
9 Sjøholt 2019-09-10 1 Eldre Bukk 2019-09-10
8 Landedalen 2019-09-13 1 Kalv 2019-09-14
8 Landedalen 2019-09-13 1 Eldre Kolle 2019-09-14
7 Giskemo 2019-09-14 1 Kalv 2019-09-15
9 Sjøholt 2019-09-17 1 Eldre Bukk 2019-09-17
4 Vestre 2019-09-17 1 Kalv 2019-09-17
12 Solnørdal Øvre 2019-09-19 1 Eldre Kolle 2019-09-19
5 Amdam Skarbø gr,lag 2019-09-19 1 Fjors Kolle 2019-09-19
9 Sjøholt 2019-09-19 1 Fjors Kolle 2019-09-19
7 Giskemo 2019-09-21 1 Kalv 2019-09-21
4 Vestre 2019-09-22 1 Spissbukk 2019-09-22
10 Løken 2019-09-23 1 Eldre Bukk 2019-09-23
5 Amdam Skarbø Gr.lag 2019-09-29 1 Eldre Bukk 2019-09-30
5 Amdam Skarbø Gr.lag 2019-09-29 1 Eldre Kolle 2019-09-30
6 Indrebygda Storvald 2019-10-01 1 Eldre Bukk 2019-10-02
1 Viset Hjelle Halvards. 2019-10-02 1 Eldre Bukk 2019-10-03
3 Grytalia 2019-10-03 1 Fjors Kolle 2019-10-03
6 Indrebygda storvald 2019-10-04 1 Kalv 2019-10-04
4 Vestre 2019-10-12 1 Spissbukk 2019-10-12
2 Sollia 2019-10-13 1 Fjors Kolle 2019-10-14
8 Landedalen 2019-10-13 1 Kalv 2019-10-13
7 Giskemo 2019-10-14 1 Eldre Kolle 2019-10-14
2 Sollia 2019-10-15 1 Kalv 2019-10-15
7 Giskemo 2019-10-15 1 Eldre Kolle 2019-10-15
7 Giskemo 2019-10-15 1 Fjors Kolle 2019-10-15
15 Tøsse 2019-10-27 1 Kalv 2019-10-27
5 Amdam Skarbø gr,lag 2019-10-27 1 Spissbukk 2019-10-27
3 Grytalia 2019-10-27 1 Eldre Bukk 2019-10-27
8 Landedalen 2019-11-01 1 Kalv 2019-11-01
4 Vestre 2019-11-10 1 Spissbukk 2019-11-10
7 Giskemo 2019-11-11 1 Fjors Kolle 2019-11-11
6 Indrebygda storvald 2019-11-14 1 Eldre Bukk 2019-11-15
15 Tøsse 2019-11-17 1 Kalv 2019-11-18
15 Tøsse 2019-11-17 1 Eldre Kolle 2019-11-18
5 Amdam Skarbø gr,lag 2019-11-17 1 Kalv 2019-11-17
1 Viset 2019-11-17 1 Eldre Bukk 2019-11-17
14 Lid 2019-11-18 1 Fjors Kolle 2019-11-18
12 Solnørdal Øvre 2019-11-18 1 Fjors Kolle 2019-11-18
6 Indrebygda storvald 2019-11-23 1 Fjors Kolle 2019-11-24
6 Indrebygda storvald 2019-12-01 1 Fjors Kolle 2019-12-01
6 Indrebygda storvald 2019-12-07 1 Fjors Kolle 2019-12-07
6 Indrebygda storvald 2019-12-07 1 Kalv 2019-12-07
6 Indrebygda storvald 2019-12-08 1 Spissbukk 2019-12-08
3 Grytalia 2019-12-11 1 Kalv 2019-12-12
4 Vestre 2019-12-13 1 Eldre Bukk 2019-12-13
3 Grytalia 2019-12-13 1 Fjors Kolle 2019-12-13
8 Landedalen 2019-12-13 1 Fjors Kolle 2019-12-13
7 Giskemo 2019-12-13 1 Eldre Kolle 2019-12-13
6 Indrebygda storvald 2019-12-14 1 Eldre Kolle 2019-12-14